September 15, 2005 3:16 pm
Alla Nazimova (1879 – 1945)

Davnih 1920-ih postojale su ?etiri holivudske zvijezde koje su obilje�ile svoje doba (a moram jo� nadodati da su bile prijateljice s jednom od tada�njih najpoznatijih lezbijki, spisateljicom Mercedes de Acostom). Zvale su se Alla Nazimova, Pola Negri, Greta Garbo i Marlene Dietrich. Danas najmanje poznata Nazimova ro?ena je 1879. i bila �idovsko-ruskog podrijetla. Djetinjstvo je provela u �vicarskoj, tako da je izvrsno govorila njema?ki, francuski i ruski, a kada je stigla u Ameriku, engleski je nau?ila u tri mjeseca. Kao glumica bila je dramati?na i temperamenta i posebno se proslavila u Ibsenovim dramama; svi su je uvijek zvali “Madame”. Nije bila samo kazali�na glumica, ve? i filmska, iako se danas ne zna mnogo niti o njenim predstavama, niti o filmovima. Ipak, od svih filmova koje je snimila, uspje�ni su bili jedino “Stronger than Death” (1920), “Camille” (1921) i “Salome” iz 1922. Na sceni je bila toliko sjajna da su je zvali “Nazimova the Unforgettable”, no od svih njenih predstava danas su preostale tek izblijedjele fotografije.

Leave a Reply


O meni
21 godina. Rođena u Rijeci. Studentica jednog zagrebačkog fakulteta. (više?)

Site
Kategorije
Linkovi
Arhiva
Meta