May 30, 2006 12:29 pm
Odlazim

Sigurno ste primijetili da zadnjih mjesec i koliko ve? dana ne pišem ?esto; a kad nešto napišem, onda je to nešto bezvezno. Zato sam odlu?ila: napravit ?u kratku pauzu od bloga. Ovih dana želim se posvetiti nekim drugim stvarima. Nema smisla da dalje nastavim pisati gluposti. Kad opet budem poželjela zapo?eti s blogom, onda ?u nastaviti s njim. Dotad vas pozdravljam!

Bye!

:wave:

May 21, 2006 8:13 pm
“Preludij”

Silovat ?u te, bijela hartijo, nevina hartijo;
ogromna je strast moja i jedva ?eš je podnijeti;
izmi?eš se bijesu mojem i blijeda si od prepasti;
cjelov na bljedo?u tvoju – moji su cjelovi crni.

Nema zakona vrhu tebe i umrli su zakoni za me;
bježim ih i bijeg je moj strelovit;
onud sam prošao, gdje plaze pognute šije,
gdje pseta slave orgije i lizanje je njihov blud.

Izmi?eš se, plašna košutko, i drš?eš ko prvi stid;
zamamna je nevinost i ludilo je njezina jeka;
mahnit sam, o hartijo, i srdžba mi plamsa u oku.

Pobožan je narod i uvinuti su u njega repovi;
nema iskrenosti u o?ima i vucaranje je njegov hod;
njuškanje je posao njegov i bogata mu je pla?a;
nema ni mjesta me?u njima i kažnjiva je moja rije?;
gutam misli i zagušit ?e me stid.

Stani, ljubavi moja, poslušaj bol moju;
ti primaš ljudsku rije? i magare još nije razumjelo ?ovjeka;
volovi vuku plug i ropstvo im donaša sijeno;
konj?e nosi boljara i sjajna je dlaka njegova;
bogato se pita krmak i te?no je meso njegovo:
vitki su zakoni i oštri i krcate su staje zobi.

Ne izmi?i se, poljubljena djevojko, nema žene za mene;
ne daju se one za nervozne cjelove i napetu put;
o nema zlata u mene, ni diploma nema bez njega.

Ljubim te, hartijo, i topla je ljubav moja;
topla ko moja krv i mahnita ko srdžba moja.
Podaj mi se zauvijek – crni su cjelovi;
crni su cjelovi moji, a rumena je u njima krv.

by Janko Poli? Kamov :-)

May 9, 2006 3:05 pm
Pjesma nad pjesmama


Po?imo, Ciganko moja, crna ljubavi moja;
potamnjela je put tvoja i o?i su tvoje crne;
noge su ti išarane i masna je kosa tvoja;
sva si crna, sva si divlja, o crna ljubavi moja.
Ljubim krik iz o?iju tvojih i ljubim krik iz grudiju tvojih;
u njemu je ljubav naša i u boli se ljubi žena i bol ra?a djecu,
o gola ljubavi moja.
Velika si u slobodi i ve?a je ljubav naša,
naša je ljubav tamna ko šuma i krvava ko božanstvo;
žena je moja prva od žena: crna ko no?, tajanstvena ko oblak,
divlja ko cjelov moj i prevratna ko stihovi moji.
Naša ?e ljubav biti kaos: mutna i izmiješana i ljudi joj ne na?oše doli?ne rije?i;
mi ?emo se cjelivati goli i topli i štipaj ?e biti krvava pjesma naša,
?upat ?u ti kose, a ti ?eš tiskati o?i svoje u dušu moju i bijes ?e biti
prokleta pjesma naša;
svijat ?emo se ko zmija i plaziti ko ideal – i tragika ?e biti o?ajna pjesma naša;
zatravit ?e nas ljubav naša – šibat ?e nas strahotom i bol ?e biti grozna pjesma naša;
šuma ?e biti hram naš i trava postelja naša – kaos božanstvo naše,
a duše naša žrtva.
Iz kaosa ?e se izviti dijete, naše dijete – o nezakonska ženo moja i
nezakonska ljubavi moja;
i njegovo ?e ime biti: nezakonsko dijete;
i gacati ?e svijetom gladno ko strast naša, prokleto ko pjesma naša
i krvavo ko ljubav naša;
i lomit ?e se kletva na nj i ne?e imati me?u ljudima mjesta;
proklinjat ?e i oca i majku i ljubav njihovu, a psovku ?e dizati od ljudi do boga;
?emer ?e i groza drhtati kuda pro?e noga njegova i ne?e imati mrve suhoga kruha;
hvatat ?e ga i vezati, i zlo?in ?e biti hrana njegova.
Mrtav je svijet, ljubavi moja, i crno je u dosadi njegovoj;
mrtav je narod, ljubavi moja, i sanljiva je pjesma njegova;
suluda je šutnja, ljubavi moja, a šutnja je govor njihov;
gle, pospani su i zijev im je glazba dana;
njihova je duša prazna ko smijeh bludnica, a smijeh beživotan ko slovo zakona;
zakoni su njihovi ko bog njihov – o nema srca božanstvo njihovo;
jednoli?na je žrtva njihova ko dim cigara i miris njezin ko miris strvine;
nema zvijezda na nebištu njihovom i oblaci su drugi;
njihovo je sunce blijedo ko mrtva?ka svije?a i zidovi su šuma njihova;
pusto je, crno, ljubavi moja, i dani su im jednaki ko misli;
nema nemira u njihovome oku i njihovo je oko ko oko krma?e;
nema bune u kretnjama njihovim i njihove su kretnje ko kretnje volova;
nema krvi u tijelu njihovom i prazna je duša njihova ko bog.
Tamo ?emo baciti dijete naše, o crna ljubavi moja;
onuda ?e gacati noge njegove i bljeskati psovka njegova;
tamo ?e drhtati plamen duše njegove: misao prevrata, kretnja bune i dah srdžbe;
on ?e biti onaj koji ?e buditi zaspale i uskrisivati mrtve;
i okovi ?e biti vjerenica njegova.
Nezakonsko dijete naše, o nezakonska majko njegova -
bezimeno ko zlo?in i osamljeno ko glad!
I klicat ?emo glasom cjelova naših i puno?om krvi naše:
O bezimeni, naše si dijete!
I naš ?e klik biti klik zanosa i drskosti: ogroman ko vje?nost,
strastven ko štipaji i zamaman ko žena u mraku šumskome.
Po?imo, Ciganko moja, crna ljubavi moja;
ljubit ?emo se u kaosu, a iz kaosa ?e nicati dijete,
dijete krvi naše, dijete duša naših, dijete života našega.
Po?imo, Ciganko moja, gola ljubavi moja;
i rodit ?emo dijete, bezimeno dijete;
i nadjest ?emo mu ime, najljepše ime od lijepih:
Prevrat ?e biti ime njegovo, o nezakonska ljubavi naša!

Janko Poli? Kamov

May 1, 2006 9:55 pm
Slike iz Ĺ ibenika

Dakle, bila sam na vjenčanju. Ne svome, naravno ;-) . Šibenik je fora gradić, a crkva je manja nego što sam očekivala, ali svejedno lijepa. Prilažem nekoliko fotografija.
Najprije smo išli u Zadar gdje mi Ĺľive teta i roÄ‘ak koji se oĹľenio, a onda smo zajedno sa svim svatovima koji su bili tamo išli u jedno omanje mjesto kraj Ĺ ibenika po mladu. Putem se jedan XY sjetio da je u Zadru ostavio jaknu pa smo se svi parkirali na parkiralištu kraj XY hotela, i to još u isto vrijeme kad je došao neki bus sa – zamislite! – Japancima. Taman sam se išla slikati sa starom, kad ono masa Japanaca izlazi van. I sve mi se ÄŤinilo da nešto gledaju prema meni, ali sam mislila da umišljam (zašto bi itko gledao prema meni??). Slikamo se mi tako i odjednom jedan postariji Japanac (ha ha) doÄ‘e do mog drugog roÄ‘aka i pita ga: “Is she the maid?” :rofl::rofl::rofl:.
E to ja zovem dobrim vicom! :smijeh: Mislim stvarno, pa ne izgledam valjda tako staro!? :headbang::naughty:
Eto, to je jedna smiješna dogodovština s putovanja. Ostatak je bio pretty much OK, pop je lupao svašta smiješnog na vjenčanju i slično. Ma dalo bi se tu svašta ispričati, ali trenutno moram na večeru.
Kad smo se vratili kući, dogodila se još jedna lijepa stvar: mačka mi se omacila! I još jedna ružna: jedan mačić je uginuo :plače:. Dakle, ostala su 4 mala predivna stvorenja koje moram podijeliti.
Ako Ĺľelite kojeg, samo se javite. Za 2 mjeseca bit e garant spremni za selidbu.

A sad slike:
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us


O meni
21 godina. Rođena u Rijeci. Studentica jednog zagrebačkog fakulteta. (više?)

Site
Kategorije
Linkovi
Arhiva
Meta